Červenec 2010

SONB

29. července 2010 v 19:49 | Laura Croft |  Soutěže
Takže jsem se rozhodla udělat soutěž o nej blog. Přihlášky budou trvat do 8.8.  Během tohoto týdne jedu pryč. Doufám, že se příhlásí mnoho krásných blogů.

Jedna soutěž bude trvat zhruba týden a bude 5 kol. Ceny dopíšu až ve čtvrtém kole. Ceny dostanou za 1, 2 a 3 místo.

Přihlášky:

Přezdívka:
blog:

Až začne první kolo dám vám vědět.
f

Návod 1

27. července 2010 v 11:00 | Laura Croft |  Tomb Raider 1-5
Caves


Od vstupních dveří se vydej do velké jeskyně, ve které sestup do malé chodby a pákou otevři dveře. Pokračuj dále ke dvěma mostům, přes které se dostaneš ke kanálu, na jehož dně je medvěd. Přeskoč kanál a zastav se až v místnosti se zavřenými dveřmi. Jednej rychle. Vyškrábej se na výstupek a zatáhni za páku ovládající dveře. Rychle seskoč, vylez na výstupek vedle dveří a rychle skoč ke dveřím. Jdi po schodech nahoru, až do místnosti s propadajícím se stropem. Dírou v zemi se protáhni o patro níž. Dveře do velké místnosti otevři pomocí páky, která je na druhé straně nad nimi.
City of Vilcabama

Jdi do velké jeskyně ke dveřím s pákou. Otevři je a přeskoč do sousední místnosti. Kamenný blok protlač na druhou stranu a protáhni se kolem něj. Nedaleko najdeš klíč a zlatou modlu. Pomocí bloku vylez nahoru a seskoč zpět do velké jeskyně. Klíčem otevři dveře a dojdeš do velkého chrámu, kde nalezenou pákou otevřeš pravé dveře. V prostoru za nimi postupuj stejně. Za prostředními dveřmi se opatrně protáhni kolem seker až k páce ve zdi. Zatáhneš a propadneš se do vody. Plav až k otvoru po pravé straně, na jeho konci najdeš páku, kterou otevřeš mříž v místnosti s bazénem, kam jsi se propadl. Do otvoru ve zdi vedle mříže zastrč modlu cesta je volná.
Lost Valley

Dej se doleva, několikrát přeskoč řeku až se dostaneš k mostu, vedoucímu ke zdi s podivným mechanismem. Aby fungoval, je třeba doplnit chybějící ozubená kola. Po jeho pravé straně se spusť dolů a najdeš brokovnici. Skoč do řeky a nech se odnést k vodopádu, který tě snese až do jezírka. Jdi na břeh, ke skále, v níž se rýsuje otvor do jeskyně. Vylez do ní a dostaneš se do jakési podoby ztraceného ráje. Slez dolů a rychle utíkej k vodopádu na pravé straně, kde se pod rozbitým mostem schovej do jeskyně před obrovským dinosaurem. Pokračuj na konec jeskyně, odkud dinosaura zabij. Potom se vydej najít tři ozubená kola. První najdeš, když proplaveš vodopádem do malé jeskyně. Je skoro u stropu. Druhé je schované v chrámu, na konci zahrady, napravo pod vodou. Třetí najdeš na druhé straně rozbitého mostu. Vrať se k mechanismu a nasaď kola na místo. Pohni pákou a přehoď zlatou hráz nedaleko mechanismu. Jdi zpátky k jezírku, kde projdeš chodbou za vodopádem.
Tomb of Qualopec

Napravo, kousek od vstupních dveří přehoď páku, čímž se uvolní jeden ze čtyř vchodů do místnosti. Na konci chodby se dej do pravých dveří. Odtlač dva kamenné kvádry, přehoď páku za nimi, tím uvolníš jednu ze tří mříží v hlavní místnosti. Pokus se v prostředních dveřích zatáhnout za páku, ale propadneš se dolů. Ze zdi vytáhni kamenný blok a přehoď páku za ním, čímž otevřeš druhou mříž. Ve dveřích nalevo si páky nevšímej a pomocí obou bloků se dostaň k další. Zatáhni a teprve pak se vrať k první. Dveřmi, které se otevřely vedle první páky se dostaň až k oběma blokům, pomocí nichž přeskákej na druhou stranu, kde se nachází ovládací páka k poslední mříži. Vrať se do hlavní místnosti a pokračuj uvolněnou chodbou. Přijdeš k oltáři, kde vezmi zlatý kruh. Po malém zemětřesení se vydej zpět svažující se chodbou. V půli cesty se ozve divný zvuk a na tebe se bude valit velká kamenná koule. Přidej a v hlavní místnosti rychle uhni. Potom se vydej zpátky cestou, kterou jsi přišel. U jezírka zabij Larsena.
St. Francis Folly

V obrovské místnosti nejprve posuň kamenný kvádr na oba znaky, tím otevřeš nedaleké dveře. V nich přehoď obě páky a vrať se zpět ke kvádru, který posuneš pod menší sloup. Vyšplhej nahoru ke druhým dveřím. Za nimi sjedeš strmou chodbou do vody. Přeplav na druhou stranu, přehoď páku, voda se odvede z kanálu. Chodbou vpravo jdi do hluboké místnosti, kde po prostředním sloupu opatrně slez až na dno. Cestou přehoď čtyři páky, čímž otevřeš čtvery dveře. V Damoklovo místnosti seber první klíč. Jdi zpět, ale pozor na padající meče. V dalších Thorových dveřích se rychle vyhni bleskům z koule u stropu. V další místnosti se postav na značku na zemi a když se kladivo u stropu začne pohybovat, uskoč. Pomocí bloku, který byl sražen ze stropu vyšplhej pro druhý klíč. Po cestě zpět na tebe zaútočí Pierre, takže musíš slézt dolů a zahnat ho. Pak se vydej do třetích dveří. Projdi branou a před koulí se rychle schovej do díry vedle. Potom vyšplhej nahoru a najdeš třetí klíč. V Neptunovo místnosti proplav až na konec kanálu, pákou otevři mříž a seber klíč. Všechny čtyři klíče zasuň do dírek v přízemí, závory se odstraní a cesta se uvolní.
Colosseum

Přeplav na druhý břeh jezírka, vylez do druhého patra domu. Z něj přeskoč do jeskyně, přes spáru v levé zdi přelez rokli s krokodýly. Cestou se dostaneš až do Colossea. Slez do arény a otvorem v levé části se dostaneš do malé místnosti, kde přehodíš dvě páky. Vlezeš zpět do arény a otevřenou chodbou naproti projdeš do prostoru se dvěmi mřížemi a jedněmi kovovými dveřmi. Nejprve se musíš postavit na stříbrnou desku, aby jsi mohl otevřít obě mříže. Pak rychle proběhni levou, přehoď páku a utíkej do sousední místnosti, kde za druhou mříží další pákou otevřeš kovové dveře. Přes ně se dostaneš na malou skálu, ze které musíš přeskočit do císařovy lóže. V ní za kamenným blokem nalezneš páku, kterou otevřeš jedny ze tří rohových dveří v aréně. V posledních najdeš klíč, kterým v lóži otevřeš velkou mříž. Kanálem proplaveš k páce, otevřeš mříž a pokračuješ na konec.
Palace Midas

Když se dostaneš na hladinu, vylez z vody dej se doprava po schodech nahoru až do místnosti se čtyřmi dveřmi. Každé z nich nad sebou mají pět značek, které odpovídají polohám pěti přepínačů, které najdeš na vyvýšeném místě. Nastav všechny přepínače a splň úkoly. V první místnosti musíš pákou schovanou za kamenným blokem vyzvednout čtyři sloupy z podlahy, dostat se přes ně na druhou stranu, kde najdeš první kus olova. V další místnosti přeskákej přes čtyři sloupy s ohni, kde na konci najdeš druhý kus olova. V třetí místnosti nejprve pohni kamenným blokem, aby se zřítil strop. Přes navalenou suť a zřícený sloup se dostaneš do protějšího výklenku, kterým prolezeš na střechu budovy s vodním kanálem. Sestoupíš o patro níž a pomocí trhliny na protější stěně se dostaneš do chodby, kterou projdeš až na střechu chrámu. Tam najdeš třetí kus olova. Z místnosti s bazénem se dej po schodech dolů až k rozbité soše Midase. Tři kusy olova polož na jeho ruku, čímž je proměníš ve zlato. Zlaté cihly zasuň do tří otvorů ve čtvrté místnosti. Uvolněným vchodem se vydej dále.
Cistern

Zavřené dveře otevřeš pákou, k níž se dostaneš pomocí kamenného bloku. Postupně dojdeš až do obrovské místnosti s mnoha stupínky a mosty. Vyskáčeš na jednu z nejvyšších desek a sebereš klíč. S ním otevřeš první dveře nalevo od místa, kudy do místnosti vstoupíš. Po plošinách vyskáčeš nahoru a vedlejší místností vylezeš až k páce, kterou otevřeš blízké dveře. Přehozením další páky si uvolníš vstup k dalšímu klíči. Pak se vrátíš do hlavní místnosti. Tam vyšplháš na pravý balkón s plotem, kde přehozením páky zvedneš hladinu vody ve velké místnosti. Potom ještě proplaveš otvorem v podlaze k dalšímu klíči. Nyní, když se zvedla hladina, můžeš jít hravě přepnout páku v cisterně, kam se dostaneš skrze jeden z otvorů v nyní zatopeném bazénu. Seber klíč a vrať se zpět do hlavní místnosti. Tam otevři druhé dveře a za ní najdi zlatý klíč. Pak vyšplhej na druhý balkón a stříbrnými klíči otevři dveře. V další místnosti použij zlatý klíč, vedle páky odsuň kamenný blok a vzniklým otvorem se propadni do další úrovně.
Tomb of Ticohan

Když se propadneš do vody, rychle propluj dlouhým tunelem, na jehož konci pákou sniž hladinu vody. Další pákou otevři dveře. Pokračuj do místnosti, vyšplhej nahoru a najdi třetí páku. Když s ní pohneš, otevři otvor, kterým do místnosti napusť vodu. Skrz něj projdi až k místu, kde musíš znovu skočit do vody. Jelikož nemůžeš pro velký proud plavat na druhou stranu, musíš nejprve přehodit páku, abys ho otočil. V místnosti na konci tunelu přisuň blok ke zdi a vylez nahoru. Pak pokračuj levým vchodem. Pomocí štěrbiny přelez doprava, kde pákou napusť vodu. Seskoč dolů, vylez do chodby a další pákou otevři horní dveře. V nich vezmi zlatý klíč, s nímž odemkni zamčené dveře. Pak postupně posuň kvádr na všechny popsané desky a získáš dva klíče. Použij je na zamčené dveře a strmou chodbou se svez do vody. Přeplav na druhý břeh, kde nalezenou pákou otevři dveře pod vodní hladinou. Skrze ně se dostaň až do chrámu. Další pákou otevři dveře na vrcholu chrámu. Když se k nim konečně dostaneš, musíš se za nimi hned rychle schovat, jelikož na tebe zaútočí oživlé sochy. Když je obě skolíš, pokračuj do vedlejší místnosti, kde narazíš na Pierra. Nedej mu nejmenší šanci a u jeho těla nalezneš zlatý klíč a druhý kruh. Klíčem odemkni dveře a odjeď z chrámu.
City of Khamoon

Skrze prohlubeň projdi až k obrovské sfinze. V zadní části její hlavy nalezneš klíč. Mezi tlapami odsuň kamenný kvádr a odemkni dveře. Za nimi nalezneš velkou místnost se sochou kočky. Proplav chodbou v bazénu a v prostorách na jejím konci posuň kvádr tak, aby ses dostal do obou vyvýšených vchodů, kde přehoď obě páky. Vzniklým otvorem vyšplhej nahoru a pákou spusť podlahu kolem sochy. Tudy se dostaň do místnosti se šesti tygry, kde přelez na druhou stranu. Postupně projdi až do prostoru s kvádrem, nad nímž bylo zamřížované okno. Na kvádru nalezneš klíč. Vylez na hromadu sutin a otevři s ním zamčené dveře.
Obelisk of Khamoon

Od vstupních dveří se vydej do místnosti se čtyřmi kamennými kvádry. Za krajním levým najdeš pod vodou klíč, kterým otevřeš dvoje dveře. Postupně nalezneš čtyři páky, kterými spustíš padací mosty. Na jejich koncích posbírej všechny artefakty, čímž otevřeš dveře dole pod vodou. Skrz ně se dostaneš až na povrch, kde do otvoru ve sloupu před sfingou zasaď čtyři artefakty. Otevřenými dveřmi projdi do další úrovně.
Sanctuary of the Scion

Nejprve musíš nalézt páky, kterými otevřeš dvoje dveře. K jedné se dostaneš, když po výstupcích před sfingou vylezeš na vysokou skálu. Na druhou narazíš na druhé straně, když vylezeš po sloupech vedle sfingy. V obou místnostech seber zlaté klíče. Zasaď je do otvorů ve sloupu na hlavě sfingy. Otevřenými dveřmi se propadneš do obrovské zatopené jeskyně. Mezi pilíři pravé sochy nalezneš páku, kterou otevři dveře. Proud odčerpávané vody tě vtáhne dovnitř. Vylez nahoru a postupně sestup zpět před obě sochy. Přehoď páku na pravé soše, a otevři tak dveře mezi pilíři levé sochy. Nahoře zabij Larsena a seber třetí kruh.
Natlas Mines

Jakmile se dostaneš na hladinu, doplav až k vodopádu a vystup do chodby za ním. Pákou otevři dveře a skrze jezero doplav až ke člunu, přes něj pokračuj k důlnímu stroji. Tam od zdi odsuň kvádr a pákou schovanou za ním otevři dveře v chodbě za vodopádem. Vrať se tam a přeskoč na druhou stranu. K domku přisuň kvádr a na jeho střeše se propadni dolů. Na konci chodby pákou posuň člun. Přes něj se dostaň do malé místnosti, kde odtáhni poškozené kvádry. Pákou za nimi vyvez důlní stroj ze šachty. Za ním posuň kvádr, vylez na něj a vyskoč nahoru, kde další pákou otevři dveře vedle pohyblivého pásu. Seskoč zpět, obejdi kvádr, seber první pojistku. Vrať se k jeřábu a za dveřmi na konci jeskyně rychle přeskákej překážky a skoč do pravé chodby dřív, než se přivalí obrovská koule. Na konci najdeš druhou pojistku. Třetí nalezneš v další chodbě na pohyblivém páse. Musíš jej však nejprve pákou spustit. Dlouho se tam nezdržuj a vrať se zpět k jeřábu. Zasaď pojistky do otvorů v kabině a spusť tak domek k zemi.Najdeš v něm své pistole, a tak se vydej do místnosti za důlním strojem. Zabij kovboje a pokus se skočit směrem k páce. Vzdálenost je však příliš veliká, a tak spadneš dolů. Stačíš se však zachytit a přelézt na plošinu. Přes pilíře doskákej až do místnosti plné krabic s TNT. Jednu rozbitou odsuň vedle ke zdi, přes ní vylez do chodby nahoře. Tou se vrať až k páce, ke které jsi se marně před chvílí snažil skočit. Když ji přehodíš, odpálíš nálož dynamitu. Vrať se zpět a projdi do nově uvolněných prostor. Zabij Skateboard Kida a seber mu uzi. Po cestě nahoru se musíš vyhnout valícím se koulím. Pomocí pák a kvádrů se dostaneš na střechu, kde jsi zabil Boldyho. Seber mu brokovnici a vyskoč skoro až na vrchol pyramidy. Svez se do malé místnůstky, kde pákou otevři dveře jedné z budov před pyramidou. Tam najdeš klíč, kterým otevřeš dveře do pyramidy.
Atlantis

Pomocí několika pák otevři prostřední dveře. Po cestě nahoru musíš překonat mnoho překážek a nástrah. Nakonec vylez až na nejvyšší plošiny a dostaneš se do místnosti, kde se pohybuje její vetřelecká kopie. Střílet nemá smysl. Všimni si, že tvor po tobě všechno opakuje a využij toho (pokud by neopakoval, což. se dost často stává, pokus se skočit zpět do chodby, ze které jsi do místnosti přišel). Nejprve vylez na plošinu s pákou a otevři otvor s lávou. Pak rychle přelez na protější plošinu a stoupni si tak, aby napodobující vetřelec spadl do lávy. Pokračuj dál až do místnosti s padacím mostem. Pravou pákou nejprve otevři dveře a levou pak zvedni most. Rychle přeběhni na druhou stranu. V místnosti za dveřmi se pokus vzít ze stroje kruh.
The Great Pyramid

Nejprve musíš zabít odporný zárodek. Přes mnoho překážek se dostaň až do místnosti se strojem, ve kterém se pohybuje zlatý kruh. Rozstřel jej a otevřenými dveřmi se dostaň až na most. Slez do díry a přešplhej na druhou stranu. Přes spoustu dalších nástrah se dostaň až do místnosti s kývající se sekyrou a malou zatopenou dírou ve spod. Skoč mezi sloupy a propadni se do vody. V místnosti, kde vyplaveš, zabij Natlu a přes sloupy se dostaň ven z pyramidy. A to je vše…


Lara Croft: Tomb Raider - Ze zákulisí

27. července 2010 v 10:49 | Laura Croft |  Lara Croft Tomb Raider- film
Angelina - Zprvu vychrtlé vyžle?
Aby Angelina Jolie mohla zahrát Laru Croft, musela podstoupit tvrdý tříměsíční trénink, aby se naučila střílet, bojovat, hýbat se a po dobu celého výcviku musela dodržovat speciální dietu, aby na konci měla postavu, jakou jsme viděli ve filmu. Lara nemá počítačem zvětšovaná prsa, není ani nijak retušovaná. Angie nechali naprosto neporušenou. Angie ráno začínala jógou, neboť součástí jejího tréninku byl i cíl zachovat duševní rovnováhu, poté šla na výcvik se zbraněmi, učil ji dokonce učitel SAS (anglických speciálních jednotek). Protože je Angelina levák a musela umět zacházet se zbraněmi v obou rukách, nechali ji pro levou ruku zhotovit speciální zbraň (s posunutým kohoutkem, aby se jí dobře držela). Angelina na sobě tvrdě pracovala šest dní v týdnu po dobu tří měsíců a profesionála se z ní snažili udělat ti nejlepší z nejlepších. Producent filmu říkal, že se vším byla naprosto svolná a že snad "jediné, co s ní nedělali, bylo zapálit ji". Chceme-li si představit její úsilí, pak si ji přirovnejme k herečce, která se připravuje na olympiádu a chce ji vyhrát. Tak tvrdě Angelina pracovala. Výsledek ale opravdu stojí za to, no ne?

Informace

27. července 2010 v 10:29 | Laura Croft |  Lara Croft Tomb Raider- film
Lara Croft: Tomb Raider
(Lara Croft: Tomb Raider)

Natočeno: 2001
Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy
Odehrává se v: Anglie, Kambodža...
V době: současné

Režie: Simon West

Nejznámější herecké tváře: Angelina Jolie, Jon Voight, Daniel Craig, Chris Barrie

Angelina má několik tetování

24. července 2010 v 11:29 | Laura Croft |  Angelina Jolie

Nápis Quod me nutrit,me destruit(co mě žíví to mě ničí)

a vedle hned černý kříž
Na krku má nápis.know your rights
Na levém rameni má souřadnice Kambodže a Etiopie(tam,kde se narodili její děti)
dva domorodné obrazce ne spodní části zad
Písmenko H ne levém zápěstí
Na levé ruce(toto bylo už několikrát přepsané)symbol
Tygr na spodní části zad(v Bankoku roku 2004)
Na levé lopatce motlidbu za Maddoxe
číslice 13(XIII)na pravé ruce u loktu
Modlitba za všechna srdce držená v klecích

Fotečky

24. července 2010 v 11:29 | Laura Croft |  Tomb Raider Anniversary


Maddox Chivan

24. července 2010 v 11:29 | Laura Croft |  Angelina Jolie


Jméno: Maddox Chivan Jolie-Pitt
Přezdívky: Mad, Madness
Jeho jméno znamená: "život"
Narozen: 5. srpna 2001
Místo narození: Kandal, Kambodža
Adoptován: v 7 měsících
Znamení: lev
První slovo: Moon (měsíc)
První krok: s Angelinou v Africe
Koníčky: malování, vybarvování a maminka
Další informace: miluje helikoptéry, v noci spí s Angelinou v posteli, prý bude fotbalistou :-)


Řekla:

"Doufám, že jednoho dne adoptuji děti z celého světa, takže budou moci být bratry a budou spolu vyrůstat."
"Můj syn mi kompletně změnil život. Přinesl mi mír, chaos, štěstí a radost."
"Můj život se obrátil vhůru nohama, ale přesto cítím, že tak je to správné."

Podpis 2

24. července 2010 v 11:29 | Laura Croft |  Angelina JolieNádhera

18. července 2010 v 10:19 | Laura Croft |  Lara CroftRodina

18. července 2010 v 10:19 | Laura Croft |  Angelina Jolie
OTEC:

 • Jméno: Jon Voight
 • Narozen: 29.prosince 1938 ve znamení Kozoroha
 • Místo narození: Yonkes,New York
 • Povolání: herec
 • Hrál s Angií: Lookin' to get out,Tomb Raider
MATKA:
BRATR:
 • Jméno: James Haven Voight
 • Narozen: 11.května 1973 ve znamení Býka
 • Místo narození: Los Angeles, California, USA
 • Povolání: herec (asi?)
 • Hrál s Angií: Gia,Hell's Kitchen,Sedmý hřích,také jejich 5 jilmů režíroval!!

Chip Taylor (James Wesley Voight)-Angelinin strýc z tatínkovy strany(ze strany Jona Voighta)!
Angelinina babička jménem
Barbara Voight !(matka Jona Voighta)
*za mlada
*starší
Angelinina kmotra.Herečka Jacqueline Bisset(s Angií je dobrá přítelkyně)!!
Informace o Jacqueline Bisset:
KMOTRA:
 • Jméno: Jacqueline Bisset
 • Narozen: 13.září 1944 ve znamení Panny
 • Povolání: herečka