Listopad 2009

Sídlo Croftů

21. listopadu 2009 v 13:36 | Laura Croft |  Návody
NávodSídlo Croftů (Croft Manor)
Artefaktů: 8
Dohráním se odemkne: Sídlo Croftů (hudba, komentáře, hrát znovu level)


1. Mapa sídla
Pozn.: Pro začátek bych se pokusil sepsat jakousi mapu, abych nemusela místnosti nazývat "ty druhé nalevo nahoře". Budu používat věty jako "...šla do Tělocvičny a ..." - přeci jen, Lara svůj dům zná, takže se nemusí omezovat na číslování dveří, ne?
Lara začínala pohledem na krb - pěkné romantické místo, ale pro popis nevhodné. Proto se raději přesunula doprava k bednám, aby měla lepší výhled na Hlavní místnost.
Za prvními dveřmi napravo je Bazén (momentálně teprve ve výstavbě). Za druhými dveřmi napravo je pak Tělocvična. Nalevo je východ (slouží jen jako alternativa ke Quit z menu). Nalevo pod schody je pak Zahrada.
První dveře vlevo v druhém patře (tedy ty, co jsou dále od schodiště) vedou do Lařiny Ložnice. Zatímco první dveře napravo vedou do Zamčené místnosti. Oboje dveře blíže schodům vedou do pracoven - budeme jim říkat Levá pracovna a Pravá pracovna (podle toho, jestli jdete po schodech doleva nebo doprava).
V domě jsou ještě další místnosti. Ty pojmenuji, až se tam poprvé Lara dostane. Poznáte je podle toho, že budou uvedeny s velkým písmenem (Např. "Tajná chodba").
Ještě jedna poznámka: Po celém domě jsou rozeskládány knihy, které si můžete číst. Některé obsahují vodítka, jiná jen bláboly. Já je budu v návodu všechny ignorovat...
V úvodní animaci si Lara přečetla o problémech v domě. Tak se je vydala řešit:


2. Vypnutí bezpečnostního systému
Lara se vydala do levé pracovny. Když se tam dostala, všechny dveře v domě se zamkly. Vyběhla po schodech napravo nahoru a dostala se do malé Knihovny s počítačem. Na protější zdi zasunula dvě podezřelé knihy a získala tak přístup ke svým věrným pistolím.
Pozn.: Mluvíc o věrných pistolích, víte, že Lara používala pokaždé jiné pistole, i když stále vypadají podobně? Původně používala Browning 9 mm (kalibr .355"; TRI-TRIII), ale později přešla na známý Desert Eagle alias Magnum (.375" = 9.5mm; TRIV-TR5). V nejnovějších dílech používá Heckler & Koch USP (.45" = 11.5mm; TRAoD-TRL) a Colt M1911 (.45" = 11.5mm; TRA).
Vyběhla ven a všimnula si velkého obrazu nalevo. Skočila na něj, počkala až sjede a skočila zpět dozadu. Vytáhla pistole a střelila do terče. Tím se otevřela Tajná chodba. Prošla tedy chodbou, přeskákala bedny a vyšla do Pravé pracovny - dveře otevřela tlačítkem nalevo. Nahoře nad schody je Relikviář, ale tam teď nešla. Přistoupila ke dveřím a na panelu namačkala kód. Tím odemkla celý dům.


3. Deníček
Každá holka má mít svůj deníček a tak se Lara vydala do Ložnice. Tady si prohlédla symbol Medúzy nalevo a pak zatáhla za obě dýky po stranách. Zpoza Medúzy pak sebrala deník. Divím se, kam se jí takový sešit vejde do malého batůžku :). Deníček mohla Lara kdykoliv vytáhnout z batůžku (tj., klávesa [TAB]) a zapsat si do něj, co ji zrovna napadlo... (občas to může být nápověda pro Vás).
Tip: V Ložnici je napravo Šatník, kde si můžete zkoušet oblečení, které jste odemkli během hry...


4. Bludiště v zahradě
Nejprve šla Lara do Relikviáře v Pravé pracovně. Pistolemi rozstřelila sklo napravo a sebrala Ručičku slunečních hodin (Sundial gnomon). Pak přes Tajnou chodbu prošla do Levé pracovny. V dolním patře zasunula podezřelou knihu a z tajné skříně získala Mapu bludiště (Maze map). Tu si mohla kdykoliv v inventáři prohlédnout.
Teď se Lara vydala do Zahrady a došla k velkým slunečním hodinám. Nasadila na ně ručičku. Pak se hodin chopila a natočila je na jedenáctku (XI), dvojku (II) a sedmičku (VI) - tuto kombinaci našla v knize v Relikviáři.
Vešla do bludiště - buď zatočila doleva a šla pořád podél pravé zdi, nebo zatočila doprava a šla podél levé zdi. Tak jako tak se nakonec dostala k zadnímu vchodu k Fontáně uprostřed.
Pozn.: V mapě určitě najdete i kratší cestu - tohle byl jen univerzální návod, jak procházet bludiště.
U Fontány si sebrala svůj Hák. Pak ho střelila na bránu a otevřela ji.


5. Tělocvična
Ze stupínku s číslem 1 skočila Lara na kolotoč, na římsu, doleva, dozadu na kolotoč, na římsu a doprava na zelený žebřík. Vylezla nahoru a skokem dozadu se dostala do výklenku. Sebral lékárničku a přepnula tlačítko. Na zem se dostala po žebříku.
Ze stupínku s číslem 3 skočila na římsu, nahoru a doleva. Skočila dozadu a chytila se hákem. Vytáhla se tak, aby byla na naznačené dráze. Pořádně se rozhoupala a skočila podél zdi na římsu. Ručkovala doleva, spustila se dolu a skočila doprava do výklenku. Přepnula tlačítko.
Ze stupínku s číslem 3 skočila na římsu, nahoru a doprava. Nahoru, dozadu, doprava. Přeskočila doprava na římsu, spustila se dolu a ručkovala doprava kolem skály. Skočila dozadu, přeběhla po zdi a chytila se římsy. Ručkovala doprava a na konci se skokem dozadu dostala na tyč. Když se otočila, skočila do výklenku. Sebrala lékárnu a přepnula tlačítko. Dolu se dostala po zeleném žebříku.
Ze stupínku s číslem 3 skočila na římsu, nahoru a doprava. Nahoru, dozadu, doprava. Přeskočila doprava na římsu a skokem dozadu se dostala na tyč. Přes druhou tyč se dostala na modrý sloup. Vyšplhala nahoru, skočila doprava na další modrý sloup. Pak skočila na sloup napravo a přes další sloup se dostala až plošinu u stropu. Dolu se dostala po zeleném žebříku.


6. Přívod vody
Na plošině u stropu Tělocvičny sebrala Lara Hasák (Wrench). Běžela do zahrady a proběhla celou promenádou až dozadu. Tady našla Čerpadlo. Vlezla dovnitř a na kohout nasadila hasák. Otočila jím k sobě, aby se rozsvítila všechna tři světýlka zeleně.


7. Bazén
Lara vešla do Bazénu. Nejprve odtáhla červený kontejner s rourami tak, aby byl mezi dvěma lešeními. Pak střelila do kotvy na lešení vzadu.
Vyskákala na bedny vpravo vzadu, otočila se a skočila na tyč. Z té na římsu a přeručkovala doprava. Skočila dozadu a přeručkovala doprava za roh. Skočila dozadu a dostala se na lešení. Otočila se doleva a skočila na kopí vojáka.
Stejnou cestou se dostala znovu na lešení a znovu skočila na kopí - tentokrát už v podobě tyče. Z ní přeskočila na balkón. Nejprve běžela doprava, kde sebrala lékárnu a střelila do kotvy.
Otočila sochou tak, aby její kopí ukazovalo stejným směrem, jako kopí na podlaze (tj. úplně doprava). Pak chytila červený vozík s tyčemi a odtáhla ho do díry na druhé straně. Trčící tyč pak natočila podle druhého kopí na zemi. Nakonec střelila do terče.
Skočila zpět na tyč - kopí vojáka, odtud na římsu na lešení, přeručkovala doleva a skokem dozadu se dostala na lešení. Z něho skočila na tyč trčící z červeného kontejneru a pak dál naproti.
Vzadu skočila doprava a pomocí háku přeběhla po zdi. Skočila na lešení s bednou s červenou cedulkou (zatím ji nechala na pokoji). Pokračovala dál až k malé soše Atlase.
Hákem zatáhla za kruh, uhnula a nechala kouli zakutálet se do díry s tlačítkem. Pak ještě přeskočila přes bedny vzadu a střelila do kotvy. Pak se vrátila na lešení a bednu s červenou cedulkou shodila na zem (to aby se sem mohla rychle vrátit ;).
Skočila na plošinu před sebou a rychle po ní přeběhla a vyskočila na římsu (dřevěná prkna) naproti - musela to udělat tak, aby se plošina mírně naklonila a druhý konec byl výš, ale ne zase tolik, aby po ní mohla běžet.
Ručkovala doprava, skočila dozadu a z další římsy opět skočila dozadu. Na malém balkonku střelila do kotvy.
Skočila do vody, proplavala podvodním Tunelem, přehodila páku a vyplavala v Tělocvičně.


8. Zamčená místnost
Nejprve se Lara potopila do Bazénu a na dně sebrala Ozdobný luk (Decorative bow). Pak šla do Tajné chodby mezi pracovnami a sebrala Prázdné vědro (Empty bucket). U jakékoliv fontánky (nejlépe v Zahradě) do něho nabrala vodu (Vědro s vodou - Bucket of water).
Vrátila se do hlavní haly a mezi bednami našla jednu s červenou cedulí. Tu odtáhla na tlačítko v podlaze. Přistoupila ke krbu a uhasila ho vodou. Pak sebrala Ozdobný šíp
(Decorative arrow).
Pak vyskákala po bednách napravo až nahoru. Přeskočila na obraz a chytila se jeho horního okraje. Přeručkovala doleva a skočila na bedny. Po těch přešla a sebrala Soukolí sochy
(Sculpture gear).
Šla do Zahrady a k Fontáně uprostřed Bludiště. Tady hákem chytila desku zepředu fontány a strhla ji. Dovnitř vložila Soukolí sochy. Pak přistoupila k soše uprostřed fontány a do rukou jí vložila luk a šíp (viz symboly na zemi).
Šla před fontánu a zatáhla za páku. U sochy pak sebrala Válec z hrací skříňky (Music box cylinder).
Lara šla tedy k Zamčené místnosti a do strojku vložila Válec. Prošla dveřmi a splnila tak vše v domě.

Zdroj: Internet

Figurky

8. listopadu 2009 v 16:14 | Laura Croft |  ¨Tomb Raider Legend
Oblečky

8. listopadu 2009 v 16:04 | Laura Croft |  Tomb Raider Underworld